Nacelle montert fjernmålinger

Den konvensjonelle løsningen for vindmålinger på vindturbiner er nacelle anemometri montert bak rotoren. Disse målingene vil være eksponert for vakeeffektene fra rotoren og forstyrrelser av vindfeltet fra nacellen. Bruken av fjernmålingsverktøy vil eliminere vakeeffektene og forstyrrelsene av vindfeltet og måle vinden mer nøyaktig. En type fjernmålingsverktøy er lidarer.

 

Hovedegenskaper:

 • Målinger oppstrøms av turbinrotoren
 • Med avstander opp mot 440 meter
 • Lett å installere og tilpasse
 • Lettvin datatilgang

Bruksområder: 

 • Statisk yaw-feil korreksjon (se figur)
 • Sector management: Turbulens og vakedeteksjon
 • Evaluering av effektkurve
 • Evaluering av overføringsfunksjoner basert på nacellemålinger (nacelle anemometri rekalibrering)

 

Kjeller Vindteknikk tilbyr ulike tjenester for målinger med Nacelle LIDARer: 

 • Installasjon, montering og service
 • Valg av parkområde og turbiner
 • Oppfølging av data og kvalitetskontroller
 • Analyse og rapportering
 • Numerisk simulering for korreksjon av strømning i komplekst terreng

Kjeller Vindteknikk (KVT) tilbyr utleie av nacellemontert LIDAR. KVT har erfaring med Avent Lidar Technology’s Wind Iris og ZephIR Lidar’s ZephIR DM. KVT tilbyr tjenester for LIDARer leid eller eid av kunden.

 

 

For mer informasjon angående fjernmålinger, ta gjerne kontakt med:

 

Erik Nordborg erik.nordborg@vindteknikk.com  +46 703 10 57 37
Finn K. Nyhammer finn.nyhammer@vindteknikk.no  +47 951 17 246