Mastmålinger


Kjeller Vindteknikk AS leverer og monterer vindmåleutstyr i ulike typer master. Vi har erfaring fra over 200 vindmålestasjoner i inn- og utland, plassert i ulike typer terreng og under forskjellige klimatiske forhold. Vi benytter i hovedsak rørmaster og gitterverksmaster, i tillegg kan vindmåleutstyr monteres i eksisterende antennemaster. For at vindmålingene skal være så uforstyrret som mulig anbefales hovedsakelig måling i master spesialbygget for vindmålinger.

 

Valg av type mast er avhengig av klimatiske faktorer, som ising og ekstremvær og ønsket målehøyde. Rørmastene leveres i hovedsak med høyde 50 m og 60 m. Høyden på fagverksmastene kan i større grad tilpasses kundens behov. De høyeste fagverksmastene levert til nå er på 140 m, målinger i høyere master vil være mulig ved behov.

 

Montasje av 68 meter høy fagverksmast ved Ytre Vikna ved hjelp av mobilkran. Løftet tok tre timer.

 

Våre montører har lang erfaring med montasje av master og drifting av måleutstyr. I tillegg har samtlige montører godkjennelse for arbeid i høyden, inkludert arbeid hengende i tau og bruk av taumoped.

 

Kontaktpersoner for montasje av vindmåleutstyr i master og mastemontasje hos Kjeller Vindteknikk:

 

Finn K. Nyhammer   finn.nyhammer@vindteknikk.no    +47 951 17 246  

Erik Nordborg          erik.nordborg@vindteknikk.com   +46 (0) 703 10 57 37