Ismålinger

 

Dersom vindparken er plassert på et sted der ising ofte kan forekomme kan tap på grunn av ising bli en av de store usikkerhetene for produksjonen i parken. For å redusere usikkerheten knyttet til ising, bør en utføre ismålinger. Måling av ising er vanskelig sammenlignet med måling av andre klimaparametere. Graden av nedising er avhengig av andre klimaparametere som temperatur, skyvanninnhold, vindhastighet, solinnstråling og refleksjon. I tillegg er nedisingen avhengig av det objektet som isen setter seg på. Det er forskjell på hvor mye is som legger seg på ulike sensorer og på en sensor og en vindturbinvinge.

 

Alle de ulike sensorene på markedet har fordeler og ulemper. Noen er godt egnet for måling av isdannelse og er dermed egnet til å styre vingevarme for eksempel. Andre sensorer er egnet til å bestemme ekstreme isingstilfeller og forventet istykkelse. Ising er lett å observere, kameraovervåking er dermed viktig for isingskartlegging. Kjeller Vindteknikk har utført mange ulike typer isingsmålinger i flere prosjekter. Vi har erfart at det er fordelaktig å benytte to ulike metoder samtidig. En annen viktig erfaring er at det er vanskelig å utføre gode isingsmålinger på grunn av tekniske utfordringer i kaldt klimaet.

 

Kompetanse og erfaring gir trygghet

Ved å velge Kjeller Vindteknikk kan du nyttiggjøre vår erfaring, slik at du med stor sannsynlighet vil få gode isingsmålinger fra oppstart av måleprogrammet. Dette er spesielt viktig da problemer med måleutstyr ofte ikke kan utbedres vintertid. Ved måleproblemer må man derfor ofte forlenge måleperioden med ett år, noe som vil medføre ekstra kostnader og forsinkelser av prosjekteringsarbeidet av vindparken.

 

Kontaktperson for isingsmålinger hos Kjeller Vindteknikk:

 

Finn K. Nyhammer    finn.nyhammer@vindteknikk.no     +47 951 17 246   

Erik Nordborg            erik.nordborg@vindteknikk.com   +46 (0) 703 10 57 37