Målinger

 

Gode vindmålinger er nødvendig for å utvikle lønnsomme vindkraftprosjekter. Det er knyttet spesielle utfordringer til vindmålinger i kaldt klima, siden vindmålinger med god tilgjengelighet er viktig og nødvendig også når det forekommer ising. I tillegg vil målinger av is og islaster danne grunnlag for et bedre estimat av energitap grunnet ising.


Kjeller Vindteknikk har lang erfaring med installasjon og drifting av målestasjoner i kaldt klima. Vi har montert og instrumentert over 200 målemaster med høyde opp til 140 meter. De fleste målemastene er satt opp i Norge og Sverige, men vi har også montert målemaster i andre deler av verden fra Svalbard i nord til Antarktis i sør.


Kjeller Vindteknikk leverer målinger med høy datadekning og omfattende dokumentasjon. Vi har også erfaring frå ulike typer systemer for målinger knyttet til is og islaster. I tillegg til målinger fra master kan Kjeller Vindteknikk tilby fjernmålinger fra SoDAR og LiDAR. Vi tilbyr i tillegg overvåkningssystemer for alle typer målinger.