Telemaster

 

Nedisning på en viktig TV-mast i Norge. Foto: Hans O Slora

 

Alle utendørs byggverk vil utsettes for naturkrefter som det er viktig å få utredet. Laster som påføres konstruksjoner av vær og vind kalles klimalaster. Høye kommunikasjons- og måle-master utsettes for vindkrefter og i kaldt klima også nedising. Det er derfor viktig å dimensjonere master slik at de tåler forventede ekstrempåkjenninger som følge av vind og is.


Mange Telecommaster står på utsatte fjell og høydedrag der vinden blir sterk og underkjølte skydråper kan fryse på konstruksjonen og gi store islaster. Både barduner, fagverk, antenner og andre konstruksjonsdeler kan ise ned. Dette gir stor belastning når det samtidig er sterk vind. I tillegg kan isen utgjøre et sikkerhetsproblem ved at den faller ned rundt masten.


Kjeller Vindteknikk kan foreta ekstremvindanalyser, isanalyser, kombinasjonsanalyser av sterk vind og is, samt beregninger av risikoen knyttet til isfall rundt masten. I analysene benyttes internasjonale standarder for is og vind samt tilgjengelige værdata fra for eksempel WRF (Weather Research and Forecasting model) og flyplasser. Kjeller Vindteknikk har svært lang erfaring med vurdering av klimalaster, og har selv satt opp over 200 vindmålemaster med tilhørende lastberegning. Vi har også beregnet klimalastene for et stort antall telecom-master i Norge og Sverige.

 

Kontaktpersoner på området telemaster hos Kjeller Vindteknikk er:

 

Rolv E. Bredesen    rolv.bredesen@vindteknikk.no         +47 90129789