KVTMeso

Et middelvindkart basert på KVTMeso. Den horisontale oppløsningen til kartet er 333 x 333 meter. 

 

I mange sammenhenger er det viktig å ha tilgang til gode meteorologiske data. Data fra meteorologiske stasjoner kan ofte være lite representative da de ligger plassert et stykke bort fra området hvor en har behov for data. Særlig ser vi at for et land som Norge med fjell og fjorder er det store lokale variasjoner i de meteorologiske forholdene. Kjeller Vindteknikk har utviklet KVTMeso som er en database med meteorologiske meso-skala data for hele Europa.  KVT Meso er beregnet for å ta hensyn til lokale meteorlogiske forhold og gir timeverdier av et stort antall meteorologiske parametre for en periode på 15 år eller mer.

 

Potensielle bruksområder for KVTMeso innen vindkraft er foranalyser for estimering av vindressursen for et vindkraftverk, langtidsjustering av måleserier eller klimaanlyser. 

 

KVTMeso kan også brukes for å planlegge operasjoner offshore, generere klimastatistikk for dimensjonering av kraftlinjer eller bygging av værsensitiv infrastuktur som brokryssinger eller flyplasser. 

 

For mer informasjon om KVTMeso vennligst ta kontakt med

 

Øyvind Byrkjedal      oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no   +47 48099530