Kraftledninger

Ising på 420 kV Sima – Dagali (Finseskaret, Norge). Foto: S. E. Hagen

 

Når en kraftledning utsettes for ising, våt snø eller høye vindhastigheter kan det føre til driftsforstyrrelser, strømbrudd, og i verste fall strukturelle ødeleggelser og mastehavarier. Alle ledninger må dimensjoneres slik at de tåler lokalværet, også de ekstreme hendelsene forårsaket av kraftig ising og vind. Samtidig er overdimensjonering dyrt, og en unødvendig samfunnskostnad. En sikker men allikevel rasjonell dimensjonering av strømnettet er derfor helt avhengig av god kjennskap til lokale vær- og klimaforhold.


Kjeller Vindteknikk har mangeårig erfaring med å beregne dimensjonerende klimalaster på kraftledninger. Vi er unike i verden med vår spesialkompetanse hvor vi kombinerer moderne meteorologiske modellstudier med erfaringsbaserte vurderinger av ising og vind i lokalt terreng. Vi kartlegger ekstremverdier for både våtsnø, skyising og vind samt analyse av hvilke kombinasjonslaster som bør anvendes ved dimensjonering av den enkelte kraftledning. Slike vurderinger kan gjøres både ved bygging av nye linjer og ved forsterking eller spenningsoppgradering av bestående ledninger.

 

Kontaktpersoner innen dimensjonering av kraftledninger hos Kjeller Vindteknikk er:

 

Bjørn Egil Nygaard    bjorn.nygaard@vindteknikk.no         +47 918 03 985