Flyplasser

 

Været er en viktig faktor ved flygning. Det er ofte mest kritisk ved landing og ”take-off”. Mange har opplevd fly som rister i turbulens, eller fly som ikke får lande på grunn av tåke. Kritiske værforhold ved flyoperasjoner avhenger av flytyper, terreng, rullebanens lengde og valg av innflygningssignaler. God kjennskap til værforholdene er essensielt, både ved planlegging og ved faktiske flyoperasjoner. Beskrivelse av vindforhold slik som risikoen for sidevind, medvind, sterk vind og turbulens er viktig. I tillegg kreves kjennskap til sikt- og skyhøydeforhold på flyplassen. Om vinteren kan glatte rullebaner, store snøfall og ising gi problemer; dette krever kunnskap om temperatur og nedbør på stedet.

 

Kjeller Vindteknikk kan påta seg ansvar for målinger og analyser av værforhold ved planlegging både for nye og for eksisterende flyplasser.

 

Kontaktperson for vindmålinger og analyser som er relevante for flyplasser hos Kjeller Vindteknikk er:

 

Knut Harstveit       knut.harstveit@vindteknikk.no         +47 901 22 314