Byplanlegging

Ved planlegging av nybygg, kvartaler eller boligområder er det viktig at man legger til rette for menneskene som oppholder seg i eller rundt områdene. Brukergrupper fra privatpersoner og det lokale næringsliv til turister må tas hensyn til i en slik prosess. Kjeller Vindteknikk har flere års erfaring i utredninger av lokalklima i forbindelse med byplanlegging og landskapsarkitektur.


Vi samarbeider med arkitektkontor og prosjektører ved nybygging og ombygging, og kan bidra med spesialkunnskap i hvert enkelt prosjekt. Vi benytter de siste modellene og aktuell forskning i våre analyser. Et utvalg av de vanligste tjenestene vi leverer innen dette området er:


Klimaforhold. Vi leverer estimat av lokalklimaet for et område i våre lokalklimarapporter. Dette gjelder blant annet de meteorologiske parametrene vind, sol, nedbør og is. Rapportene kan benyttes til lastberegninger, vurdering av vind og solenergiinstallasjoner og til avrenning ved ekstremnedbør i området.

 

 

Perspektiv av Bjørvika med konkurranseforslag fra plan- og designkonkurransen for Deichmanaksen og Munch-området 2009.(HERREROS ARQUITECTOS/LUND HAGEM ARKITEKTER/ATELIER OSLO/MIR). Bildet viser strømningsmønster i det planlagte området.


Vindkomfort. Begrepet vindkomfort omhandler beskrivelsen av vindklimaet i et område der fokus er lagt på brukergruppene. Vindforholdene i og rundt en bebyggelse avhenger i stor grad av utformingen på bebyggelsen. Vi benytter beregninger fra strømningsmodeller (CFD) og kombinerer dette med komfortkriterier for å presentere en detaljert vindkomfortstudie for området. Dette gir en mulighet til å kartlegge vindforholdene på et tidlig stadium av prosjektet og til å se på alternative utkast i planleggingsfasen. I tillegg kan vi gi råd i forhold til avbøtende tiltak. Vi kan naturligvis presentere resultatene etter deres ønsker for eksempel for ulike sesonger eller til ulike tider på døgnet.

 

 

Bildet viser variasjonen i middelvind for et planlagt nybygg.

 

 

Kontaktperson for byplanlegging i Kjeller Vindteknikk er:
   

Amund Søvde Haslerud    amund.haslerud@vindteknikk.no  +47 977 34 277