Bruer


Det er flere forhold knyttet til vindklimaet som har betydning for bruer. Ved ekstremt sterk vind vil bruer bli utsatt for store vindkrefter. Ved turbulent og sterk vind eller ved jevn vind av moderat styrke kan brua settes i forskjellige typer svingninger. De ulike bru­konstruksjonene har ulik respons på disse fenomenene og dersom det er kritisk for konstruksjonen vil det være viktig med godt kjennskap til vindforholdene på stedet. Byggefasen og bruas ferdige tilstand har ofte forskjellig krav til vindmiljøet.

 

I tillegg er det viktig å kjenne til vindklimaet der brua skal være fordi man da kan planlegge bygging og bruk av brua. Bygging med høye kraner kan ikke gjøres i sterk vind, og ferdsel over brua kan være farlig i slike perioder.

 

Kjeller vindteknikk kan påta seg målinger med høye master av så vel middelvind, vindkast, turbulens og vindserier med høy frekvens. Kjeller Vindteknikk kan også ta på seg vindanalyser som omfatter beregning av ekstremvind og frekvensfordeling av turbulent energi på brustedet.

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

 

Hálfdán Ágústsson   halfdan.agustsson@vindteknikk.no  +47 459 66 954