Wind engineering

 

Alt som bygges i et samfunn utsettes for for de lokale vær- og klimaforholdene. Forhold knyttet til vind-, temperatur- og nedbør er viktige, men også antall soltimer, nedising, snømengder og lignende kan være av stor betydning avhengig av hvilken bygningsstruktur og hvilken lokalitet man befinner seg på. De dimensjonerende kravene for laster på strukturer såvel som sikkerheten for de menneskene som oppholder seg i områdene rundt er viktige å ta hensyn til i prosjektutviklingen.


Kjeller Vindteknikk tilbyr en rekke tjenester innenfor feltet utvikling og dimensjonering av infrastruktur slik som broer, flyplasser, kraftledninger, telekommunikasjonsmaster, og innen by- og eiendomsutviklingprosjekter. Vi har lang erfaring innen klimautredninger og vi har spesialkunnskap for å kunne støtte dine behov i prosjektutviklingen.


Du finner vår spesialkompetanse innen feltene:

 

  • By- og eiendomsutvikling
  • Bruer
  • Flyplasser
  • Kraftledninger
  • Telemaster

 

Mer informasjon finner du i menyen til venstre.