Referanseserier

Kjeller Vindteknikk har bred erfaring med meso-skalamodellen WRF (Weather Research and Forecast). WRF er en ”state-of-the-art” numerisk meteorologiskmodell som benyttes både til værvarsling og forskning. Kjeller vindteknikk har god erfaring med å benytte resultatene fra modellberegningene som referanse dataserier for langtidskorrigering av vindmålinger. Datasettene består av tidsserier av vindhastighet og vindretning samt andre meteorologiske parametre.


Kjeller Vindteknikk utfører for øyeblikket to uavhengige modellsimuleringer for Skandinavia hvor det benyttes ulike datasett som inngangsdata til kjøringene. Inngangsdatasettene er NCEP/FNL og ERA-Interim. Mer informasjon angående datasettene finnes i Liléo et al. (2013). De to resulterende referansedataseriene er oppsummert nedenfor.

 

Dataserie                                    Geografisk oppløsning                               Tidsoppløsning                         Tidsperiode                                     
WRF ERA-Interim 4 km 1 t

1979 - nå 

(2 mnd forsinkelse)

WRF FNL 4 km 1 t

2000 - nå 

(ingen forsinkelse)


For mer informasjon og eventuelt kjøp av referanse dataserier vennligst kontakt:

 

Øyvind Byrkjedal      oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no   +47 48099530