IceLoss

Produksjonsdata - Maj                                   Produksjonsdata - November

 

Ising på rotorblader påvirker bladenes aerodynamiske egenskaper slik at det kan medføre betydelige produksjonstap. Ved kraftig ising på av rotorbladene kan innebære produksjonstap gjennom en vintermåned på 50 % eller mer. Ising kan dermed gi en stor reduksjon i den årlige produksjon fra vindkraftverk som er utsatt for dette. Med IceLoss gjennomfører Kjeller Vindteknikk en vurdering av ising for vindparken og beregner forventet produksjonstap på grunn av ising.


En IceLoss analyse gir følgende resultater:

 

  • Timeverdier på isvekt og isingsintensitet, hvor det tas hensyn til isoppbygging, smelting og sublimering.
  • Langtidskorrigert beregning av produksjonstap på grunn av ising.
  • Beregning av årlig produksjonstap ved antakelse om turbiner i drift under ising og dersom turbinene som stoppes under ising.
  • Timevis produksjonstap for turbiner med og uten oppvarming i bladene.
  • Lokal isingsklimatologi som blant annet gir informasjon om hvilke vindretninger som bidrar til isingen.


IceLoss er en state-of-the-art metode som er basert på simuleringer med meso skala modellen WRF i kombinasjon med postprosesseringsverktøy utviklet av Kjeller Vindteknikk. IceLoss er kalibrert mot operative vindkraftverk.

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:


Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530