Forstudie

 

Som et første steg for et planlagt vindkraftprosjekt anbefales en forstudie som gir et estimat av forventede vindforhold og energiproduksjon. Kjeller Vindteknikk gjenømfører forstudier av potensielle vindkraftlokaliteter basert på simulert vinddata fra WRF-modellen (Weather Research and Forecasting model). De simulerte vinddataene fra WRF som brukes for å beskrive vindforholdene i vindkraftverket har en horisontal oppløsning ned til 333 meter og en oppløsning i tid på en time. En kombinasjon av vinddata fra WRF og mikroskala modell blir benyttet for å beregne de detaljerte vindforholdene innenfor området til vindkraftverket. En forstudie kan med benyttes til interne prosesser, men ettersom usikkerheten er relativt stor anbefales den ikke som grunnlag for finansieringsbeslutninger. For å redusere usikkerheten i prosjektet og for å gi et bedre grunnlag for finansiering bør det gjennomføres målinger av vindforholdene innenfor området til vindkraftverket.


Resultatet presenteres i en rapport som gjennomgår en omfattende kvalitetskontroll i vårt kvalitetsikringssystem. Rapporten kan leveres på norsk, svensk eller engelsk, og dersom det er ønskelig kan det avsluttes med en presentasjon av resultatene.

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

 

Lars Tallhaug    lars.tallhaug@vindteknikk.com   +47 95134839