Foreløpig rapport

 

Kjeller Vindteknikk kan beregne et estimat for forventet produksjon basert på en relativt kort, fortrinnsvis minimum 6 måneder, måleserie av vind. En foreløpig analyse vil være basert på samme metodikk som våre endelige analyser og rapportene vil være strukturert på samme måte. En foreløpig analyse vil normalt inneholde optimalisering av turbinlayouten og produksjonsestimat for ulike turbinmodeller. I denne typen analyser vil energiberegningen være forenklet sammenliknet med en fullstendig analyse. I den forenklede analysen vil tapsestimatene i hovedsak være basert på erfaring og generelle antakelser. Forenklet tapsestimering og kort måleserie vil gi et energiproduksjonsestimat med høyere usikkerhet enn hva man oppnår i en endelig analyse. En foreløpig analyse vil være egnet for en vurdering av prosjektet, men ikke for investeringsbeslutninger.


Resultatet av en foreløpig analyse presenteres i en rapport skrevet på norsk, engelsk eller svensk. Før levering vil rapporten ha vært gjennom vårt kvalitetssikringssystem. Om ønskelig kan vi også gi en muntlig presentasjon av analyseresultatene.


For mer informasjon vennligst ta kontakt med:


Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no   +47 95134839