Endelig rapport/Due diligence

 

Kjeller Vindteknikk utfører detaljerte studier og tredje parts vurderinger av vindkraftutbygginger for utviklere, banker og andre finansielle institusjoner. På grunn av vår lange erfaring og ekspertise har analyser utført av Kjeller Vindteknikk høy anerkjennelse hos banker og investorer i Skandinavia. Tredje parts vurderinger kan utføres ved ulike stadier av et vindkraftprosjekt. En detaljert studie eller en tredje parts vurdering består normalt av følgende steg:

 

  • Analyse av målingene inkludert filtrering av data.
  • Langtidskorrigering av vindmålingene.
  • Vindskjærsanalyse og vertikal ekstrapolering av vindmålingene.
  • Horisontal ekstrapolering ved beregning av vindressurskart for vindkraftverksområdet.
  • Analyse av turbulensforholdene.
  • Estimering av forventet produksjonstap, inkludert detaljerte tapsberegninger.
  • Estimering av forventet årlig energi produksjons for vindkraftverkets forventede levetid.
  • Beregning av usikkerhet i vind- og energiproduksjonsestimatet.

Resultatet av en endelig analyse/ tredjepartsvurdering presenteres i en rapport skrevet på norsk, engelsk eller svensk. Før levering vil rapporten ha vært gjennom vårt kvalitetssikringssystem. Om ønskelig kan vi også gi en muntlig presentasjon av analyseresultatene.


For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

 

Lars Tallhaug    lars.tallhaug@vindteknikk.no  +47 95134839