WindFarmSimulator - WFS

 

For å være i stand til å analysere historisk produksjon og planlegge fremtidig produksjon er det fordelaktig å ha analytiske verktøy som opererer i tidsdomenet. I tidsdomenet kan slike verktøy utnytte alle relevante klimatiske parametere på tidsseriebasis. Ved å bruke en tidsserie kan produksjonen analyseres, optimaliseres og planlegges slik at tap minimeres.

 

WFS kan brukes til å modellere effekten til individuelle turbiner for hvert tidssteg og vise forskjellen i faktisk produksjon og hva turbinen kunne produsert.  

 

 

WFS er et program som simulerer produksjon og oppførsel for alle individuelle turbiner i en vindpark med ønsket tidsoppløsning. Den tar i bruk tidsserier for områdespesifikke klimaforhold som vind, ising, lufttetthet, temperatur og stabilitet som input. Dette kan brukes for historiske analyser, prognose og planleggingsformål. 

 

WFS simulerer vakeeffekten mellom turbiner i tidsdomenet, og kan derfor brukes til sektorstyring og nedskalering. Det er også mulig å evaluerer produksjonstap som følge av turbiner som er ute av drift. WFS gjør det mulig å estimere tilgjengelig energi på en helt ny måte. 

 

       Observert produksjon         Simulert produksjon fra WFS

 

Videoen over viser observert parkproduksjon og simulert parkproduksjon i WFS per turbin. Den viser variasjon i individuell turbineffekt i løpet av en uke i 10-minutters intervaller. 

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:


Martin Grønsleth   martin.gronsleth@vindteknikk.no +47 413 04 660
Lars Tallhaug     lars.tallhaug@vindteknikk.no         +47 951 34 839