Produksjonsprognoser

Kjeller Vindteknikk leverer løpende prognoser for din vindpark. Hver morgen vil du få en prognose av vindforhold og energiproduksjon. Prognosene leveres for hver time og dekker vanligvis en periode på 36 eller 48 timer fram i tid. Leveransen tilpasses kundens behov, eksempelvis kan prognoser med høyere tidsoppløsning eller lengre tidsvindu leveres. Prognoser for ising kan også leveres.

 

Energiproduksjonen fra et vindkraftverk er til en hver tid bestemt av den tilgjengelige vindressursen. Prognoser for produksjonen gir økt fortjeneste av kraftsalget fordi man kan forutsi hvor mye energi man vil kunne levere i gitte perioder. Prognoser av vindforholdene er også viktig for drift og vedlikeholdsarbeider.

 

Kjeller Vindteknikk AS har i samarbeid med Meterologisk Institutt utviklet en varslingsmodell for vindkraftproduksjon. Modellen har vært testet for flere vindparker i Norge og er i dag i bruk for blant annet Havøygavlen (Finnmark Kraft), HyWind (Statoil) og Statkraft Energi sine parker Kjøllefjord, Hitra og Smøla.

 

Modellen for produksjonsprognoser bygger på værprognoser fra numeriske værvarslingsmodeller i kombinasjon med erfaringstall for produksjon og vind i vindparken. For de korteste prognosene (1 til 6 timer) brukes sanntids produksjonsdata fra vindparken.

 

Kjeller Vindteknikk deltar for tiden i to ulike forskningsprosjekter knyttet opp mot en forbedring av prognosemodellene og økt utnyttelse av resultatene fra modellene. Viktige norske samarbeidspartnere i forskningsprosjektene er Meteorologisk Institutt, Norges Handelshøyskole og SINTEF Industriell Matematikk.

 

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:

 

Finn Nyhammer     finn.nyhammer@vindteknikk.no      +47 951 17 246

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no     +47 480 99 530