Produksjonsanalyse/Due diligence

Ved hjelp av det verktøyet ProdOptimize tilbyr Kjeller Vindteknikk muligheten til kontinuerlig overvåking av energiproduksjonen fra et vindkraftverk. I tillegg utfører vi også mer omfattende analyser av energiproduksjonen fra vindkraftverk. Resultatet av slike analyser benyttes ofte for refinansiering og salg av vindkraftverk. Vurderingen av produksjonen inkluderer beregning av vindkraftverkets tekniske tilgjengelighet og produksjonstap som følge av ising. Om vindkraftverket har avisingssystem kan analysen i tillegg inkludere en vurdering av dette systemet.


Resultatet av en slik analyse presenteres i en rapport skrevet på norsk, engelsk eller svensk. Før levering vil rapporten ha vært gjennom vårt kvalitetssikringssystem. Om ønskelig kan vi også gi en muntlig presentasjon av analyseresultatene.


For mer informasjon vennligst ta kontakt med:


Lars Tallhaug      lars.tallhaug@vindteknikk.no         +47 95134839