ProdOptimize

En aktiv oppfølging av produksjonen til en vindpark er essensielt for å kunne evaluere ytelsen til vindparken.

 

ProdOptimize er et verktøy som inkluderer analyse og måling for bruk til oppfølging av energiproduksjonen fra din vindpark, å finne feil i individuelle turbiners ytelse, og å oppdage eventuelle optimeringsbehov. Resultatene kan brukes til å revurdere vindparkens forventede produksjon, og som en basis for å definere optimeringstiltak. En optimalisert ytelse vil resultere i økt avkastning av investeringene.

 

 

ProdOptimize inkluderer følgende hovedegenskaper:

 

Evaluere vindparkdrift (med støtte fra KVTMeso, KVT’s Vindindeks og Produksjonsanalyse/Due diligence)

 • Analysere vindforhold og operasjonelle data
 • Kategorisere og kvantifisere produksjonstap (f.eks. vaketap og tap grunnet is)
 • Sammenlikne produksjon fra ulike turbiner (inkludert terreng effekter)
 • Identifisere grunner til produksjonstap og definere optimeringsbehov

Målinger (med støtte fra vind, ising and effektkurve målinger)

 • Vindmålinger med bakke- og nacellemonterte fjernmålinsinstrumenter
 • Isingsmålinger
 • Evaluering av effektkurver
 • Justering av turbin-yaw
 • Rekalibrering av nacelleanemometri

Kontinuerlig monitorering og optimalisering (med støtte fra produksjon and isingsprognoser, Prodbase, Produksjons analyse/Due diligence, Wind Farm Simulator (WFS))

 • Vurdering av vindforhold post konstruksjon
 • Redusere usikkerheter
 • Refinansiering av pågående prosjekter
 • Tilbakemeldinger for fremtidig utbygging og ”repowering” prosjekter

 

For mer informasjon angående fjernmålinger, ta gjerne kontakt med:

 

Lars Tallhaug        lars.tallhaug@vindteknikk.no               +47 95134839