Prodbase

Produksjonen i parken blir illustrert ved hjelp av tre søyler med normalproduksjon, potensiell produksjon og målt produksjon. Slik kan avvik enkelt identifiseres.

 

En aktiv oppfølging av produksjonen i en vindpark er essensiell for å evaluere hvordan vindparken yter. Med klare grafer og illustrasjoner av produksjonen er det lettere å analysere. Risikoen for tapt produksjon blir betydelig redusert. 

 

ProdBase er et webbasert analytisk databaseverktøy hvor brukeren er i stand til å overvåke produksjonen til en vindpark på time, dag, uke eller månedlig basis. Den faktiske produksjonen kan enkelt sammenlignes med potensiell produksjon basert på faktisk vind i parken. Med kontinuerlig oppfølgning og rapportering kan avvik i produksjonen bli oppdaget på et tidlig stadium.

 

For mer informasjon vennligst ta kontakt med:


Finn Nyhammer   finn.nyhammer@vindteknikk.no     +47 951 17 246