KVTs Vindindeks

KVTs vindindeks er et mål på hvordan middelvinden i en spesifikk periode er i forhold til langtidsmiddelvinden. En vindindeks større/mindre en 100 % innebærer at vinden i analyseperioden er høyere/lavere enn i langtidsperioden. Langtidsvinden defineres som middelvinden over en lengre tidsperiode.


Standardavviker i årsmiddelvinden varierer normalt mellom 3 % til 7 % og avhenger blant annet av posisjon. Variasjon i vindhastighet fra år til år kommer av naturlig variabilitet i atmosfæren. Som en konsekvens av dette er det årlige produksjonsvariasjoner for vindkraftverkene. I områder med store variasjoner i vindhastigheten fra år til år er det ikke uvanlig med en variasjon på opp til 15 % i energiproduksjonen.


Hver måned publiserer Kjeller Vindteknikk vindindekser for den siste måneden (se fremsiden) og for de siste 12 foregående månedene (se nedenfor). De publiserte vindindeksene dekker Norge og Sverige og viser for eksempel hvordan vindhastigheten varierer for siste oktober relativt til middelhastigheten over alle oktobermåneder som inngår i referanseperioden. Kjeller Vindteknikks vindindeks er produsert på bakgrunn av KVT Meso langtidsdatasett laget av Kjeller Vindteknikk. Mer informasjon om datasettet ligger her. Referanseserien til vindindeksen er 16-årsperioden fra 2000 til 2015. 

 

KVTs Vindindeks for de siste 12 foregående månedene.

(LTM = Last Twelve Months)

 

Kjeller Vindteknikks vindindeks kan avvendes for å gjøre et grovt overslag av hva vindkraftverket skulle produsert sammenlignet med et normalår. Kjeller Vindteknikk anbefaler at det utarbeides en detaljert analyse som inkluderer en høyere romligoppløsning og vindkraftverkets spesifikke effektkurve. Vi tilbyr slike analyser gjennom ProdOptimize og produksjonsanalyser.


Dersom det ønskes mer informasjon om Kjeller Vindteknikks vindindeks og tjenester vedrørende produksjonsoppfølging og analyse, vennligst ta kontakt med:

 

Lars Tallhaug   lars.tallhaug@vindteknikk.no    +47 95134839