Isprognoser

 

Kjeller Vindteknikk kjører en prognosemodell operativt og leverer daglige varsler av ising. Prognosene blir levert for hver time framover i tid for de neste 48 timer og blir oppdatert 4 ganger daglig. Prognosene av ising leveres som kart som viser geografisk hvor aktiv ising kan forventes å forekomme, samt intensiteten av denne. Prognosene leveres også som tidsserier av akkumulert masse av is.


Ising på vindkraftverk medfører produksjonstap. Vi leverer i dag prognoser av ising sammen med prognoser for energiproduksjonen fra vindkraftverk. For vindkraftverk som opplever en del ising har vi vist at presisjonen til produksjonsprognosene økes ved å inkludere prognoser av ising.


Prognoser av ising benyttes også for å varsle når det kan være fare for isnedfall fra konstruksjoner. Som en del at et utviklingsprosjekt gjennomføres Kjeller Vindteknikk gjennom vinteren 2013/2014 varslig av ising på en høy TV-mast i Norge. Med bakgrunn i isingsprognosene kan vi varsle om når det er spesiell fare for farlig isnedfall fra masta.


Kortidsprognoser av ising kan også benyttes til å varsle om når det er spesiell fare for iskast fra turbiner i drift. Dette gir viktig informasjon knyttet til sikkerheten til servicepersonale som skal gjennomføre drift og vedlikeholdsarbeider i parken og generelt for allmennhetens ferdsel i området.


Prognosene av ising er utviklet av Kjeller Vindteknikk som et resultat av to forskningsprosjekter som vi er deltakere i: IceWind som ledes av DTU hvor VTT, Meteorologisk Institutt og Universitet i Uppsala er viktige samarbeidspartnere; og Wind Pilot Project som er støttet av svenske Energimyndigheten og som ledes av O2 Vindkompaniet.


Kontaktpersoner for isprognoser hos Kjeller Vindteknikk er:

 

 

Øyvind Byrkjedal    oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 48 09 95 30