Effektkurvemålinger

Effektkurven beskriver den forventede produksjonen til en vindturbin og spesifiseres i kontrakten mellom vindkraftutvikler/eier og turbinleverandør. Utvikler/eier kan kontrollere at produksjonen i vindkraftverket overensstemmer med den spesifiserte effektkurven for vindkraftverket ved å utføre effektkurvemålinger. Effektkurvemålingene må utføres etter spesifikke retningslinjer gitt i den internasjonale standarden “IEC 61400-12-1 Power performance measurements of electricity producing wind turbines”. For en slik kontroll trenger man målinger av vindforhold og energiproduksjon. Kjeller Vindteknikk har kompetanse til å utføre målinger av vindforholdene i tillegg til å gjennomføre den påfølgende analysen. Målinger av energiproduksjon blir gjort i samarbeid med et godkjent foretak.


For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:


Finn Kåre Nyhammer    finn.nyhammer@vindteknikk.no    +47 95117246
Lars Tallhaug                   lars.tallhaug@vindteknikk.no         +47 95134839