Solenergi

 

Foto: Wikipediabruker Pujanak

 

Kjeller Vindteknikk gjennomfører beregninger som estimerer årlig solinnstråling og potensiell energiproduksjon. Vi har tilgang til oppdaterte databaser for solinnstråling for hele Europa og modellert solinnstråling tilbake til 1950. 

 

Referanseprosjekt innen solenergi:

  • Arbeid for Statnett med å generere historiske tidsserier for sol i Europa
  • Bruk av fornybar energi i landbruket. Samarbeidsprosjekt med IFE og Bondelaget
  • OREEC rapport Tilgjengelig data for solenergi i Norge
  • Vi leverer tidserier for solinnstråling til flere aktører i Norden

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

 

Øyvind Byrkjedal   oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no    +47 480 99 530