Analyser

 

Vår erfaring og ekspertise innen vindmålinger og fagfeltene meteorologi, strømningsteknikk og statistikk gjør at vi leverer studier med høy kvalitet for vindkraft- og bygningsprosjekter.


For vindkraftprosjekter tilbyr vi tjenester før og etter vindkraftverkene er satt i drift. Analyser før utbygging inkluderer vind-, klima-, usikkerhets- og produksjonsanalyser for ulike faser av prosjekteringen. Analyser etter utbygging inkluderer analyser av energiproduksjon og varsel for vindkraftverket. For bygningsprosjekter tilbyr vi analyser av vindforhold i urbane strøk, vær- og klimaforhold for flyplasser og bruer og islaster på kraftledninger og telekommunikasjonsmaster.