Tjenester

Kjeller Vindteknikk tilbyr tjenester innenfor installasjon og drift av vindmålemaster og fjernmåleutstyr for å måle vindforholdene der det planlegges vindkraft. Vi innehar unik erfaring i vindmåling i kaldt klima og er et ledende selskap i Skandinavia innen dette området.


I tillegg til vindmålinger tilbyr vi tjenester innen oppfølging og analyse av vindmålinger. Analysearbeidet er tilpasset de ulike fasene i et vindkraftprosjekt og inkluderer blant annet beregning av vind- og iskart, foreløpige produksjonsestimater og detaljerte rapporter egnet for investeringsbeslutninger. Vi tilbyr også tjenester rettet mot vindparker i drift. Eksempel på slike tjenester er aktiv produksjonsoppfølging, analyse av ytelsen til vingevarmesystemer og tredjeparts analyse av produksjonen.


Kjeller Vindteknikk tilbyr også en rekke tjenester rettet mot andre markeder enn vindkraft. Vi gjør beregninger av lokalklima i byområder, vind og værforhold på flyplasser, vind på bruer og beregning av klimalaster på kraftledninger og telemaster.