Selskapet

Kjeller Vindteknikk ble etablert i 1998 som en knoppskyting fra Institutt for energiteknikk (IFE). Som en konsekvens av at antallet svenske kunder økte åpnet vi en filial i Stockholm i 2009. I dag er vi en ledende aktør innenfor vindmåling og vindanalyse. Våre ansatte er meteorologer, fysikere, ingeniører og teknikere. Selskapet eies av de ansatte og personer i styret. Vi er derfor helt uavhengige av andre interesser i bransjen. Dette er en trygghet for våre kunder.


Kjeller Vindteknikk har lang erfaring i å installere og drifte vindmålinger i Norge og Sverige, men også i land som Island, Bulgaria og Makedonia. Vi installerer og instrumenterer målemaster, men utfører også målinger med LIDAR og SODAR. Siden selskapet ble etablert har vi erfaring fra over 200 målemaster opp til 140 m høye. I de seneste årene har vi hatt en gjennomsnittlig tilgjengelighet på over 98 %. Vi produserer viktig underlag for vindkraftutvikling slik som kart over vindressurser, ising og gjør beregninger av forventet energiproduksjon tilpasset til det stadiet du er på i din prosjektutvikling. Dette inkluderer due-dilligens beregninger av produksjonen for prosjektutviklere, banker og kapitalforvalteres regning.


Kjeller Vindteknikk deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskings- og utviklingsprosjekter. Gjennom slik deltagelse styrker vi vår kompetanse og øker vårt nettverk i den internasjonale vindkraftbransjen. Vi arbeider med noen av de mest velrenommerte selskapene og forskningsinstituttene i ulike land. Med våre forskningsaktiviteter kan vi følge og bidra til ny kunnskap og nye metoder. Vi anvender de siste forskningsresultater i vår konsulentvirksomhet slik at de kommer til nytte i ditt prosjekt.