Slik var vinden i 2019

 

 

 

Bildet viser vindindeksen for Sverige og Norge for 2019. Blå farge viser at midlere vindhastighet var lavere enn normalt og rød farge viser at vinden var høyere enn normalt. Vi ser at det er store variasjoner i vindforholdene innad i de to landene.

 

Troms og Finnmark utpeker seg med mye lavere vind enn normalt. Det vil nok alle som har vindkraftanlegg i denne delen av landet ha merket. Det meste av den Norske kysten har hatt lavere vindhastigheter enn normalt. Deler av Fosen har derimot normal vind eller litt over normalt. De sydligste deler av Norge har også hatt mer vind enn normalt.

 

Sverige har hatt vindforhold som er ganske nær det normale, men litt over i Sør-Sverige. I Nord-Sverige ser vi at det varierer mye om man er i opp på høydedragene eller nede i dalene.

 

 

 

 


Tilbake