Kjeller Vindteknikk med stor deltagelse på Winterwind 2018

Winterwind 2018 arrangeres i Åre i perioden 5. til 7. februar for 10. gang. Kjeller Vindteknikk har deltatt med presentasjoner alle årene som Winterwind har blitt arrangert og i år er vår deltagelse rekordstor. Kjeller Vindteknikk har 5 presentasjoner, workshop om iskast og bidrag til utstillingen.

 

Rolv Erlend Bredesen

Rolv Erlend Bredesen skal lede en Workshop om iskast fra vindparker

 

Øyvind Byrkjedal
Development of a reliable modeling system for the calculation of rime ice loads on overhead transmission lines

 

Rolv Erlend Bredesen

SINTEF’s crash test of a potentially dangerous frozen wet-snow cylinder at the Structural Impact Laboratory

 

Rolv Erlend Bredesen

Norwegian guidelines regarding the risk of ice throw for the public

 

Rickard Klinkert

Sensitivity of icing losses. Terrain versus elevation – a case study

 

Martin Grønsleth

Use of LIDAR for power curve measurements in Nordic climate


Tilbake