• 2014 Nyhetsarkiv
  • 2014 ligger an til å bli et vindår med svært store geografiske variasjoner

   Publisert: 15.12.2014
  • Kjeller Vindteknikk har installert det første Wind Iris systemet i Sverige

   Publisert: 17.09.2014
  • Ny kunnskap om ising på kraftledninger

   Publisert: 28.08.2014
  • Kjeller Vindteknikk har installert en mast på Island

   Publisert: 21.05.2014
  • Svært mye vind i de siste 12 måneder

   Publisert: 16.04.2014
  • Vindåret 2013

   Publisert: 20.01.2014